กีฬาเชื่อมความสามัคคี

เหนื่อยแต่เราสามัคคีกันมากขึ้น