กิจกรรมประจำปี

กิจกรรมประจำปีเป็นรางวัลแก่พนักงานที่

ร่วมกันผลิตผลงานที่ดีกันมาตลอดทั้งปี