เปิดบูธ metalex 2017 22-25 NOV

เปิดบูธ แสดงสินค้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในเครือบริษัท STS ในงาน METALEX 2017 มีการจัดแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ และเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงานอุตสาหกรรมและบริการ ที่จัดมาแสดงสาธิตและจำหน่ายในงานเดียวพร้อมกัน


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ